Termes i condicions

estàndard 1

per qualsevol reclamació o disputa que pogués derivar aquesta operació comercial, el client se sotmet expressament a la jurisdicció dels tribunals de València.

estàndard 2 

accepta és qualsevol reclamació després de 15 dies des de la recepció per part del client dels béns detallada aquí.

Estàndard 3

Dolz, S.A. es reserva la propietat dels béns cobert per aquest document fins que l'import ha estat plenament satisfeta pel comprador.

Estàndard 4

que s acceptaran cap tipus de reclamació per la pèrdua de paquets que no es reflecteixen adequadament en el lliurament del transportista.